Vitajte na stránkach basketbalového klubu B.S.C. Bratislava
Návštev od 31.10.2007: 1703508       
admin       
 Newsletter
 
Facebook button
 
2percenta button
2% pre B.S.C.

 

PRIHRAJTE NÁM VAŠE 2% Z DANÍ a ZNÍŽTE SI VÝŠKU ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU!Milí rodičia a priaznivci športu,
činnosť nášho basketbalového klubu môžete finančne podporiť aj tak, že nám poukážete 2 %
z Vašich daní za rok 2018

čo každá darovaná suma umožní NÁM?

-  rozvíjať sa a rásť
-  odmeniť prácu a energiu ľudí, ktorí sa venujú vašim deťom
-  zefektívňovať tréningový proces
-  vymýšľať a realizovať nové basketbalové podujatia, projekty a akcie pre deti – členov nášho klubu
-    zabezpečovať obrovské množstvo maličkostí (športové náradie a športové pomôcky, tričká, medaily,
     odmeny a občerstvenie pre súťažiacich...)
-  žiť plnohodnotný život s pocitom, že robíme niečo zmysluplné

čo darované 2 % z daní umožnia VÁM?

 venovať konkrétne peniaze na rozvoj športových aktivít detí
 v nasledujúcej sezóne znížiť ročný členský poplatok Vášho dieťaťa, z ktorého
    odpočítame polovicu z 2%, ktoré nám darujete nielen Vy, ale aj Vaši príbuzní, priatelia či kolegovia
 podrobnejšie informácie poskytnú predseda klubu → 0907-730-952 a ekonómka klubu → 0905-720-906.Údaje o našom klube t. j. o prijímateľovi:IČO: 31815910

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Holíčska 50, 851 01 Bratislava

Obchodné meno: Školský športový klub B.S.C. Bratislavačo máte urobiť, aby sa Vaše 2 % dostali k nám?

Ak ste
ZAMESTANANEC:

1)   čím skôr, najneskôr, však, do 15.02.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa, aby urobil ročné
 zúčtovanie Vašich zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018;

2)   potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018“.
  (stiahnuť si ho môžete TU)

3)   v „Potvrdení o zaplatení dane za rok 2018“ bude uvedený dátum do ktorého ste povinný zaplatiť daň
 a v 25. riadku v III. oddiele bude uvedená výška Vašej dane. Z nej si vypočítajte sumu 2 %, ktorú môžete
 poukázať prijímateľovi t. j. nášmu klubu. Zákon určuje, že výška tejto sumy musí byť minimálne 3,00 EUR
 a že fyzická osoba môže darovať 2 % len jednému prijímateľovi.

4)   sumu, ktorú nám chcete darovať, vpíšte do 13. riadku I. oddielu „Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“ a vyššie  uvedené údaje o našom klube napíšte do II. Oddielu – Údaje o prijímateľovi. (stiahnuť si ho môžete TU)

5)   ak do riadku pod III. Oddielom vpíšete „x“, dozvieme sa, že ste nám zaslali svoje „percentá“ z Oznámenia  Finančnej správy, ktoré dostaneme začiatkom roku 2020.

6)   vyplnené „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018“ a „Vyhlásenie“ odovzdajte najneskôr
 29.apríla 2019 trénerom a radi ich miesto Vás doručíme daňovému úradu alebo najneskôr
 30.apríla 2019 daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska

31.03.2019 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie.


Ak ste FYZICKÁ OSOBA ktorá si daňové priznanie robí sama, poukázanie 2% z dane vyplňte priamo v Daňovom priznaní
FO - oddiel XII. Informácie uvedené v bodoch 5) a 6) v predchádzajúcom odseku platia aj pre Vás. Ak fyzická
osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje
v tomto predĺženom termíne.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA (firma) 1 - 2%
tak v daňovom priznaní pre právnické osoby v časti IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie
1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.

31.03.2019 je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

VOPRED ĎAKUJEME!!!!!!!

Pokiaľ ste nášmu klubu darovali 2 % z Vašich daní za rok 2018, ZĽAVU z členského poplatku
v nasledujúcej sezóne 2019/2020 budeme môcť UPLATNIŤ LEN vtedy, keď nám Vy a Vaši
príbuzní, priatelia a kolegovia odovzdáte kópie:
 Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2018.
 PODPÍSANÉHO vyhlásenia o poukázaní 2% z daní za rok 2018.

V Bratislave, 31.01.2019